Dezaktywacja profilu lecznicy

DEZAKTYWACJA PROFILU LECZNICY

Profil zostanie usunięty po zweryfikowaniu w ciągu 48 godzin żądania usunięcia.
W okresie 7 dni od dnia usunięcia Profilu, istnieje możliwość przywrócenia Profilu Lecznicy
poprzez ponowne założenie Profilu Lecznicy z użyciem adresu e-mail wykorzystanego do
poprzedniej rejestracji. Po upływie 7 dni od dnia usunięcia Profilu
Lecznicy brak jest możliwości przywrócenia Profilu Lecznicy.