PANORAMIK to lekarze radiolodzy i zespół elektroradiologów

Przychodnia PANORAMIK Radiologia Cyfrowa specjalizuje się w diagnostyce radiologicznej twarzoczaszki.

Stało się tak za sprawą właścicielki, dr Hanny Markiewicz, która jest doświadczonym lekarzem w tej dziedzinie medycyny. Od 1964 roku była zwiazana z Instytutem Radiologii Akademii Medycznej w Warszawie, a w latach 1995 – 2002 pełniła funkcję kierownika Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Instytutu Stomatologii AM. Tam też, przez wiele lat współpracowała z dr Elżbietą Żochowską, z którą dziś tworzą zespół medyczny Panoramika. Dr Elżbieta Żochowska jest specjalistą radiologiem, stomatologiem i doświadczonym lekarzem, a także wieloletnim nauczycielem akademickim. Obecnie opisuje większość badań wykonywanych w przychodni.
W lutym 2022 r dołączyła do nas jako kierownik medyczny dr Natalia Grondecka, która jest nie tylko radiologiem ale lekarzem z europejską subspecjalizacją z zakresu radiologii głowy i szyi. Jest nauczycielem akademickim i aktywnym praktykującym diagnostą.

Jakość wykonywanych badań jest dla nas sprawą kluczową. Za wysoki poziom zdjęć odpowiada stały zespół gruntownie wykształconych i doświadczonych elektroradiologów.

Dr n. med. Hanna
Markiewicz

Specjalista radiolog II stopnia, właścicielka przychodni PANORAMIK Radiologia Cyfrowa

Dr Elżbieta
Żochowska

Specjalista rentgenodiagnostyki I stopnia oraz stomatologii ogólnej I stopnia

Dr Natalia
Grondecka

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Subspecjalizacja z radiologii głowy i szyi.

mgr Monika
Dulewicz

Elektroradiolog

mgr Ewelina
Wierzbicka

Elektroradiolog
Dominika Świerniak

mgr Dominika Świerniak

Elektroradiolog

mgr Justyna Poniatowska

Kierownik Zespołu Elektroradiologów

mgr Edyta
Rudnicka

Elektroradiolog, Inspektor Ochrony Radiologicznej

mgr Monika Kowalczyk

Sekretarka medyczna

Patrycja
Markiewicz

Dyrektor przychodni

Żaneta Kaczorek

Sekretarka medyczna

Stanisław Markiewicz

Sekretarz medyczny

Nasze badania

CBCT stawy skroniowo-żuchwowe

raport do opisu

CBCT wycinek, kanał żuchwy

raport do opisu

CBCT wycinek z pomiarami

raport do opisu

CBCT wycinek z pomiarami, kanał żuchwy

raport do opisu

CBCT zatoki, przekroje czołowe

raport do opisu

CBCT zatoki, przekroje osiowe

raport do opisu

Pantomogram

Pantomogram

Cefalometria

Zdjęcie zębowe

Opinie o nas: