Szanowni Państwo!!!

Nasza przychodnia jest obecnie czynna od 8 do 20, w sobotę od 9 do 15 (w niedzielę nieczynne).

Jesteśmy blisko!

Zapraszamy codziennie od godz. 8 do 20,
a w soboty od 9 do 15.

PANORAMIK Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz
pl. J.H. Dąbrowskiego 5
00-057 Warszawa

+48 600 264 020

Obsługa pacjentów

Karta dużej rodziny

Nasi lekarze radiolodzy

dr n. med. Hanna Markiewicz

dr Elżbieta Żochowska

dr Anna Jaworska

Elektroradiolodzy

mgr Magdalena Wyzgał

mgr Artur Pożyczka

mgr Aleksandra Sznajder

mgr Monika Knap

mgr Monika Dulewicz

mgr Ewelina Wierzbicka

mgr Justyna Poniatowska

mgr Edyta Dębkowska

Dyrekcja i obsługa klienta

Patrycja Markiewicz

Monika Kowalczyk

Wioletta Kotowska

Radosław Biernacki

Jesteśmy placówką medyczną i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania procedur prawnych nałożonych na podmioty medyczne w Polsce.

Na wszystkie badania (oprócz usg i zdjęć pojedynczych zębów) wymagane jest skierowanie lekarza.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn 18 lutego 2011r w sprawie warunków bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej –Dz.U. 2011 r. Nr 51, poz. 265 z późniejszymi zmianami

Pacjent podczas rejestracji na badanie podaje swoje dane z uwzględnieniem numeru PESEL (wymagany jest dokument tożsamości) . Dane te są niezbędnym elementem do utworzenia dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania („Dz. U. 2015 r., poz. 2069 z późniejszymi zmianami)

Jako placówka medyczna, zobowiązani jesteśmy do tworzenia i przechowywania w bezpieczny sposób dokumentacji medycznej.
Pacjenci podpisują zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur medycznych przed rozpoczęciem badania. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Informujemy, że przy badaniach radiologicznych stosujemy dawki promieniowania tak niskie jak to rozsądnie możliwe.

Podczas każdego badania Pacjent zabezpieczany jest ołowianym fartuchem.
Wykonywane u nas badania, to przede wszystkim zdjęcia cyfrowe o wysokiej jakości. Technika cyfrowa pozwala na zmniejszenie dawki promieniowania do minimum oraz znacznie obniża ryzyko powtarzania zdjęć niż to jest w tradycyjnych aparatach. Po wykonaniu badania obraz może być modyfikowany, aby uzyskać jak najlepszy kontrast i rozdzielczość.

Wszystkie badania oprócz usg i zdjęć zębowych wykonujemy tylko na skierowanie lekarza (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn 18 lutego 2011r w sprawie warunków bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej –Dz. Ust. Nr.51).
Szczególną ostrożność zachowujemy wobec kobiet w ciąży.
Badania wykonywane są tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy ich przeprowadzenie  jest bezwzględnie konieczne i taką dyspozycję otrzymujemy od lekarza opiekującego się pacjentką. RTG u kobiet w wieku rozrodczym, szczególnie u tych planujących ciążę, powinno być optymalnie wykonane w I fazie cyklu miesiączkowego, tak by zminimalizować ryzyko uszkodzenia gamety lub zapłodnionej komórki jajowej przez dawkę promieniowania. Dlatego zawsze prosimy kobiety o poinformowanie personelu przed wykonaniem badania o możliwej ciąży.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1512) określa m.in. szczególne zasady ochrony osób przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz. U. 2013 r., poz. 1015).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 r., Nr 180, poz. 1325).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. 2006 r., Nr 140, poz. 994).

Cennik