Pomoc on-line

Pomoc on-line dla lekarzy

Możemy pomóc w dostosowaniu parametrów urządzenia do potrzeb pobierania badań z Platformy „Mój pacjent” oraz w instalacji i posługiwaniu się odpowiednimi programami do analizy plików DCM.  Aby to mogło nastąpić prosimy o nadanie upoważnienia naszemu informatykowi do zdalnego połączenia z urządzeniem Lecznicy z wykorzystaniem aplikacji TeamViewer.

UPOWAŻNIENIE

W celu wykonania usługi serwisowej Platformy „Mój pacjent” na profilu Lecznicy w postaci weryfikacji i dostosowania parametrów urządzenia Lecznicy na potrzeby prawidłowego dostępu i funkcjonowania Platformy „Mój Pacjent” oraz prawidłowego dostępu do badań, potwierdzam nadanie przez Lecznicę, będącą administratorem danych osobowych przetwarzanych na urządzeniu, upoważnienia pracownikowi PANORAMIK Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz, Radosławowi Biernackiemu, do wykonania zdalnego połączenia z urządzeniem Lecznicy z wykorzystaniem aplikacji TeamViewer. Potwierdzam, że upoważnienie zostało nadane:

 1. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zgodnie z polityką ochrony danych osobowych
  przyjętą w Lecznicy;
 2. w celu jednorazowego dostępu do urządzenia Lecznicy w dniu składania niniejszego potwierdzenia oraz w zakresie tylko tych danych
  znajdujących się na urządzeniu Lecznicy, które są niezbędne do wykonania usługi serwisowej Platformy „Mój pacjent” na profilu Lecznicy;
 3. z jednoczesnym zobowiązaniem do zachowania w poufności wszelkich danych, w tym danych osobowych, do których można otrzymać
  dostęp w związku ze zdalnym połączniem z urządzeniem Lecznicy.

  Po wysłaniu upoważnienia należy użyć przycisku poniżej – nastąpi pobieranie programu TeamViewer, który należy następnie uruchomić.