Project Description

Pantomogram jest zdjęciem przeglądowym, które przedstawia ogólny stan wszystkich zębów. Oprócz oceny stanu uzębienia, umożliwia także zobrazowanie struktur anatomicznie przyległych takich jak kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo-żuchwowe i częściowo zatoki szczękowe.