Badanie cbct (cone beam computed tomography – tomografia komputerowa wiązką stożkową, tomografia wolumetryczna) zwiększa znacznie nasze możliwości diagnostyczne. Jest obrazowaniem trójwymiarowym, stanowi rozszerzenie i pogłębienie diagnostyki konwencjonalnej, czyli dwuwymiarowych zdjęć rtg.
Pozwala na obejrzenie każdej struktury, każdego zęba w trzech prostopadłych do siebie płaszczyznach. Pozwala również na wykonanie przekrojów tych struktur w każdej z tych 3 płaszczyzn, przy czym grubość obrazowanej warstwy może się wahać już od 0,1 mm.
Można tym sposobem określić np. położenie zęba zatrzymanego oraz jego stosunek do struktur sąsiadujących.

Kobieta – lat 13.

Ząb zatrzymany o nietypowej lokalizacji. Jest to prawy dolny kieł, wyrzynający się w bródce. Wokół korony tego zatrzymanego zęba rozwija się torbiel zawiązkowa o średnicy około 12 mm.
Rosnąc rozprężająco, niszczy blaszki zbite dolnych siekaczy. W konsekwencji może doprowadzić do obumarcia tych zębów.