Badanie cbct jest niezwykle przydatne do precyzyjnej lokalizacji i ułożenia zatrzymanych trzech trzonowców.

W przypadku dolnych ósemek bardzo ważne jest określenie stosunku ich korzeni do przebiegu kanału żuchwy.
Znajomość tych relacji pozwala na uniknięcie przykrych powikłań podczas usuwania zębów zatrzymanych
w postaci uszkodzenia czy odsłonięcia pęczka nerwowo-naczyniowego, biegnącego w kanale żuchwy.
Obraz dobrze widocznego kanału żuchwy (mężczyzna lat 45)

Doskonale uwidoczniony nerw w żuchwie.
Nerw zębodołowy dolny biegnie w tym przypadku praktycznie w blaszce zbitej językowej żuchwy, a następnie przechodzi na stronę policzkową i wychodzi przez otwór bródkowy. Po stronie prawej pacjenta po wyjściu przez otwór bródkowy, nerw rozgałęzia się drzewkowato.

Następny pacjent – kobieta lat 18

Na pantomogramie kanał żuchwy rzutuje się na korzenie zatrzymanych ósemek.
W badaniu CBCT można prześledzić dokładny przebieg kanału żuchwy.
Na przekrojach widać, że po stronie prawej biegnie on w blaszce zbitej językowej żuchwy, omija ząb zatrzymany od strony językowej.
Analogicznie po stronie przeciwnej.

Dopiero badanie CBCT ujawnia, ze po stronie lewej korzenie trzeciego trzonowca na kształt szponów obejmują ten kanał od góry. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie mogłyby być konsekwencje usuwania tego zęba bez znajomości tych wzajemnych relacji.

Po stronie prawej natomiast przebieg kanału żuchwy jest bezkolizyjny.

U niektórych pacjentów odnalezienie kanału żuchwowego jest nie lada wyzwaniem, jak u tej pacjentki , poniżej po stronie lewej.

Brak wyraźnego kanału żuchwy.

Dopiero badanie CBCT ujawnia, ze po stronie lewej korzenie trzeciego trzonowca na kształt szponów obejmują ten kanał od góry. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie mogłyby być konsekwencje usuwania tego zęba bez znajomości tych wzajemnych relacji.