TORBIEL – jest  to patologiczna jama w  kości  wypełniona  płynem.  Rośnie rozprężająco, powoli,  niszcząc  otaczającą  ją  kość,  niekiedy   rozsuwając  sąsiednie  zęby.

Może  nie  dawać  żadnych  objawów. Na  zdjęciu  rentgenowskim  prezentuje  się  jako dobrze ograniczone  przejaśnienie  (pamiętamy,  że  to,  co  na  zdjęciu  jest  czarne  nazywamy  przejaśnieniem,  bo  zdjęcie  rtg  jest  negatywem.),  często ze  sklerotyczną  otoczką.

Kobieta lat 27.
Pantomogram:  Torbiel  w przednim  odcinku  żuchwy.

Zmiana ta, kształtu owalnego, ma gładkie, ostro zarysowane brzegi, z widoczną delikatną, sklerotyczną otoczką. Niszczy blaszkę zbitą wargową żuchwy, co doskonale widać na rekonstrukcji 3D.

Badanie CBCT pozwala na precyzyjne określenie stosunku torbieli do struktur sąsiadujących, jak również na ocenę, co może być przyczyną torbieli. Torbiele zębopochodne rozwijają się wokół wierzchołków korzeni z martwą miazgą, lub leczonych kanałowo.
Klasyczna, okrągła torbiel korzeniowa , z wyraźną otoczką sklerotyczną.

Kobieta lat 45

Jest to torbiel, rozwijająca się w okolicy wierzchołka korzenia policzkowego mesjalnego zęba 27. Wpukla się do lewej zatoki szczękowej, ale cienka warstwa kości oddziela wnętrze torbieli od światła tej zatoki. Widoczna jest również reakcja zatoki szczękowej w postaci pogrubienia śluzówki.

Inna pacjentka, lat 48
Niewyraźny obraz torbieli w OPG, w szczęce – po stronie lewej.

Zdjęcie w płaszczyźnie strzałkowej w CBCT pozwala ocenić, że są to dwie torbiele i określić ich wymiary.

Pantomogram nie zawsze dokładnie obrazuje okolicę zębów przednich górnych.

OPG pacjentki lat 45.

Ognisko okołowierzchołkowe na poziomie zębów 21 i 22 nie jest wyraźnie widoczne.

Rekonstrukcja pantomograficzna cbct. Widoczne ognisko okołowierzchołkowe na poziomie zębów 21 i 22. Wypełnienie kanałów tych zębów jest prawidłowe.

Ognisko to ma dobrze zaznaczone brzegi, ale bez otoczki sklerotycznej. Nie ma również innych cech torbieli, więc jest to prawdopodobnie ziarniniak okołowierzchołkowy.

Na zdjęciu w płaszczyźnie osiowej widoczny jest ubytek struktury kostnej w miejscu opisywanego ogniska.

A teraz przykład innej torbieli, nie korzeniowej.

Chłopiec, lat 12:

Ubytek struktury kostnej wokół zatrzymanego kła ma cechy torbieli: posiada otoczkę sklerotyczną, rośnie rozprężająco rozsuwając sąsiadujące zęby, co najlepiej widać na zdjęciu w projekcji osiowej.

Jest to typowy obraz torbieli zawiązkowej, rozwijającej się wokół korony wyrzynającego się zęba.