Zgłosił się do naszej placówki pacjent (mężczyzna lat 68) ze skierowaniem: poszukiwanie implantu. Implant wprowadzony do wyrostka zębodolowego szczęki po prostu zniknął. Lekarz nie mógł go znaleźć, i nic dziwnego, bo implant wpadł do zatoki szczękowej.

 

Zdjęcia wykonane za pomocą stożkowej tomografii komputerowej w trzech prostopadłych do siebie płaszczyznach pozwoliły na precyzyjną lokalizację implantu w zatoce szczękowej
– w dnie zatoki,w pobliżu ściany przedniej.
Lewa zatoka szczękowa zmieniona zapalnie.