Carestream viewer – otwiera praktycznie każde badanie CBCT

Po pobraniu programu

należy je rozpakować. Po rozpakowaniu pojawia się nowy folder:

Uruchamiamy Setup3DViewer – program się instaluje.
Po instalacji na pulpicie pojawi się nowa ikona:

Po jej uruchomieniu program zapyta o położeniu plików z badaniem – wskazujemy pierwszy plik i otwieramy badanie:

 

Jeżeli pobraliście Państwo badanie CBCT w formie pojedynczego pliku {jakiś_numer}.dcm – do analizowania go zalecamy

.

Po pobraniu programu (jednoplikowe archiwum) należy go uruchomić i wskazać folder, do którego ma być rozpakowany viewer (np. pulpit).
Po rozpakowaniu pojawia się nowy folder:


Otwieramy go i uruchamiamy plik Start (ikona kółeczek zębatych).

Jeżeli umieścimy badanie w folderze „images” – otworzy się automatycznie. Jeżeli folder jest pusty zamykamy okno wyboru DICOMDIR i klikamy pierwszą ikonkę od lewej (Open DICOM file).